Credite IMM Invest Plus

Credite pentru finantarea capitalului de lucru sau pentru finantarea investitiilor ce beneficiaza de garantii de stat.

Caracteristici:

  • Finantare activitate curenta si/sau investitii
  • Suma maxima:  pana la 10 milioane lei
  • Moneda: LEI
  • Perioada de creditare: 36 de luni activitate curenta/72 de luni investitii

Avantaje:

– Garantii de stat pana la 90% din valoarea creditului;

– Dobanda subventionata pentru primele 12 luni (cu excepția beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST din domeniile agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii).

Componentele programului IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST este dedicata sustinerii intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din toate sectoarele/domeniile de activitate cu exceptia sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST si INNOVATION si codurilor CAEN eligibile in cadrul componentelor IMM PROD si GARANT CONSTRUCT.

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor pentru IMM-uri, si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-up-uri, care activeaza in sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv sustinerea nevoilor de finantare pentru imbunatatirea eficientei energetice, realizarea investitiilor in domeniul energiei verzi si alinierea la obiectivele de mediul implementate de: 1. IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din sectorul constructiilor, inclusiv start-up-uri,
2. Unitati Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta INNOVATION este dedicata sustinerii companiilor romanesti inovative si/sau care isi promoveaza produsele si serviciile destinate exportului.

Componenta RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichiditatilor prin credite de investitii si credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, intreprinderile mici și mijlocii, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum si intreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

– Comisioanele aferente garantiilor de stat subventionate de stat pe toata perioada creditului