CREDITE IMM INVEST PLUS

 

Credite pentru finantarea capitalului de lucru sau pentru finantarea investitiilor ce beneficiaza de garantii de stat.

 

Caracteristici:

  • Finantare activitate curenta si/sau investitii
  • Suma maxima:  pana la 10 milioane lei
  • Moneda: LEI
  • Perioada de creditare: 36 de luni activitate curenta/72 de luni investitii

Avantaje:

– Garantii de stat pana la 90% din valoarea creditului

– Dobanda subventionata pentru primele 12 luni (cu excepția beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST din domeniile agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii)

 

Componentele programului IMM INVEST PLUS

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură
2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta INNOVATION are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Componenta RURAL INVEST ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investitii și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

 

– Comisioanele aferente garantiilor de stat subventionate de stat pe toata perioada creditului

 

 


    Cere mai multe informatii despre acest produs:

    BANCA COMERCIALA
    FONDURI DE STAT