Creditul pentru cofinantare

 

Este destinat completarii surselor proprii ale companiei pentru partea de cofinantare a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului.

 • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale
 • finantarea acopera cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului
 • perioada de creditare: termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de implementare, capacitatea de rambursare
 • moneda: lei sau euro
 • perioada de gratie: se stabileste in corelatie cu perioada de executie a proiectului
 • rambursarea: in rate lunare/trimestriale/semestriale.
 • creditul poate acoperi pana la 85% din valoarea componentei care reprezinta contributia proprie a companiei la realizarea proiectului si din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente asigurand lichiditatea necesara implementarii proiectului
 • creditul poate fi accesat usor in una sau mai multe transe pe baza documentelor justificative

 


  Cere mai multe informatii despre acest produs:

  BANCA COMERCIALA
  FONDURI DE STAT