Creditul pentru cofinantare

 

Este destinat cofinantarii componentei care reprezinta contributia proprie a firmei la proiectul finantat din fonduri structurale.

 • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care au incheiat un contract de finantare cu autoritatea de management responsabila de managementul, gestionarea si implementarea asistentei financiare privind instrumentele structurale ale UE pentru programele operationale
 • finantarea poate acoperi:

– cheltuielile eligibile si neeligibile (inclusiv TVA) aferente proiectului
– necesarul de capital de lucru

 • perioada de creditare – termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de implementare, capacitatea de rambursare.
 • moneda – lei sau euro.
 • perioada de gratie: se stabileste in corelatie cu perioada de executie a proiectului
 • rambursare in rate lunare/trimestriale/semestriale.
 • creditul poate acoperi pana la 85% din valoarea componentei care reprezinta contributia proprie a beneficiarului la realizarea proiectului şi din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului

 


  Cere mai multe informatii despre acest produs:

  BANCA COMERCIALA
  FONDURI DE STAT