Creditul pentru prefinantare

 

Creditul acopera necesarul de finantare al companiei intre momentul platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de management.

 • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale
 • creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea grantului
 • perioada de creditare corelata cu graficul de implementare a proiectului
 • asigurarea unei lichiditati suplimentare prin prefinantarea sumelor nerambursabile aferente proiectelor
 • rambursarea creditului se face in corelatie cu termenele incasarii sumelor nerambursabile

 


  Cere mai multe informatii despre acest produs:

  BANCA COMERCIALA
  FONDURI DE STAT