FINANTAREA PROIECTELOR CU FONDURI UE

 

CREDITUL PENTRU PREFINANTARE

Creditul acopera necesarul de finantare al companiei intre momentul platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de management.

Caracteristici:

 • creditul poate acoperi pâna la 100% din valoarea grantului
 • perioada de creditare corelata cu graficul de implementare a proiectului

Avantaje:

 • asigurarea unei lichiditati suplimentare prin prefinantarea sumelor nerambursabile aferente proiectelor
 • rambursarea creditului se face in corelatie cu termenele incasarii sumelor nerambursabile

 

CREDITUL PENTRU COFINANTARE

Este destinat completarii surselor proprii ale companiei pentru partea de cofinantare a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului

Caracteristici:

 • finantarea acopera cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului
 • perioada de creditare: termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de implementare, capacitatea de rambursare.
 • moneda: lei sau euro.
 • perioada de gratie: se stabileste in corelatie cu perioada de executie a proiectului
 • rambursarea: in rate lunare/trimestriale/semestriale.

Avantaje:

 • creditul poate acoperi pâna la 85% din valoarea componentei care reprezinta contributia proprie a companiei la realizarea proiectului si din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente asigurând lichiditatea necesara implementarii proiectului
 • creditul poate fi accesat usor in una sau mai multe transe pe baza documentelor justificative 

 

LINIA DE TVA

Produs destinat IMM-urilor, companiilor mari si persoanelor juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale.

Caracteristici:

 • finantarea componentei de TVA neeligibila al proiectului
 • poate fi revolving sau non-revolving

 Avantaje:

 • creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea TVA neeligibil aferent proiectului

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU RESTITUIREA AVANSULUI

Este destinata garantarii prefinantarii/avansul acordat de autoritatea de management companiei pentru situatiile in care aceasta nu isi indeplineste obligatiile.

Caracteristici:

 • perioada de garantare acopera durata implementarii proiectului pâna la deplina justificare a prefinantarii obtinute
 • suma garantata acopera valoarea prefinantarii/ avansului acordate de autoritatea de management in conditiile programului de finantare nerambursabila

Avantaje:

 • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru derularea cu succes a proiectelor cofinantate din fonduri nerambursabile prin asigurarea lichiditatilor necesare

 

SCRISOARE DE CONFORT

EximBank isi exprima intentia de a pune la dispozitia beneficiarului fondurile necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatile responsabile cu gestionarea finantarilor nerambursabile.

Caracteristici:

 • sumele vor fi puse la dispozitia companiei numai dupa aprobarea de catre EximBank a finantarii
 • valabilitatea se stabileste in functie de cerintele programului de finantare nerambursabila

 Avantaje:

 • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru companie in scopul accesarii de finantari nerambursabile

 


  Cere mai multe informatii despre acest produs:

  BANCA COMERCIALA
  FONDURI DE STAT