Scrisoare de confort

 

EximBank isi exprima intentia de a pune la dispozitia beneficiarului fondurile necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatile responsabile cu gestionarea finantarilor nerambursabile.

  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale.
  • sumele vor fi puse la dispozitia companiei numai dupa aprobarea de catre EximBank a finantarii
  • valabilitatea se stabileste in functie de cerintele programului de finantare nerambursabila
  • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru companie in scopul accesarii de finantari nerambursabile

 


    Cere mai multe informatii despre acest produs:

    BANCA COMERCIALA
    FONDURI DE STAT