Scrisoare de confort

 

EximBank isi exprima intentia de a pune la dispozitia companiei fondurile necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatea de management responsabila cu gestionarea finantarilor europene.

  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care au incheiat un contract de finantare cu autoritatea de management responsabila de managementul, gestionarea si implementarea asistentei financiare privind instrumentele structurale ale UE pentru programele operationale
 
  • sumele vor fi puse la dispozitia solicitantului numai dupa aprobarea de catre EximBank a finantarii
  • valabilitatea este de maximum 120 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire
 
  • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru derularea proiectelor finantate cu fonduri europene
 

 


    Cere mai multe informatii despre acest produs:

    BANCA COMERCIALA
    FONDURI DE STAT