Scrisori de garantie bancara

 

EximBank preia obligatii de plata, cu titlu reparatoriu, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a unui angajament asumat de o companie romanesca fata de partenerul de afaceri.
Scrisorile de garantie se pot emite pentru: participarea la licitatii, restituirea avansului, buna executie, buna functionare si pentru plata.

 • companiile romanesti

Scrisoare de garantie pentru participarea la licitatii
Garanteaza pe linie bancara angajamentele asumate de companiile romanesti care participa la licitatii, in cazul in care acestea:

 • isi retrag sau modifica oferta inainte de adjudecarea licitatiei
 • refuza sa incheie contractul in cazul castigarii licitatiei
 • nu-si indeplinesc obligatia de a prezenta o garantie de buna executie (sau orice alta garantie ceruta de beneficiar) in cazul castigarii licitatiei

Scrisori de garantie de restituire a avansului
Garanteaza pe linie bancara restituirea integrala sau partiala a avansului incasat de companiile romanesti de la partenerii comerciali, in cazul in care marfurile sau serviciile contractate nu au fost livrate.

Scrisori de garantie de buna executie
Garanteaza respectarea obligatiilor contractuale asumate de companiile romanesti cu privire la:

 • livrarea integrala a cantitatii de marfuri contractate, efectuarea lucrarilor sau prestarea serviciilor
 • termenele de livrare a marfurilor, de executare a lucrarilor sau de prestare a serviciilor
 • calitatea marfurilor livrate, a lucrarilor efectuate sau a serviciilor prestate
 • punerea in functiune si asigurarea functionarii conform parametrilor tehnico-functionali conveniti, inclusiv pe perioada garantiei tehnice pentru obiective complexe

Scrisori de garantie de buna functionare
Constituie o varianta a scrisorii de garantie de buna executie si acopera obligatiile contractuale ale vanzatorului (companii romanesti) aferente perioadei de garantie tehnica.
Obligatiile pot fi referitoare la:

 • remedierea defectiunilor constatate
 • inlocuirea totala sau partiala a marfii care nu corespunde parametrilor stabiliti prin contract
 • efectuarea service-ului pe perioada garantiei tehnice

Scrisori de garantie de plata
Au ca obiect garantarea obligatiilor cumparatorului de a plati pretul contractual, stabilit drept contravaloare a marfurilor, bunurilor sau serviciilor.
Garanteaza pe linie bancara angajamentele asumate de companiile romanesti privind:

 • plata importurilor
 • plata taxelor vamale si altor taxe si comisioane aferente importurilor

Daca sunt necesare mai multe scrisori de garantie bancara intr-o perioada de timp, EximBank ofera plafonul de garantare, in limita caruia se emit scrisori de garantie bancara in functie de necesitatile clientului. Plafonul se poate reintregi cu valoarea scrisorilor al caror termen de valabilitate a expirat.

 


  Cere mai multe informatii despre acest produs:

  BANCA COMERCIALA
  FONDURI DE STAT