Polita de asigurare a creditelor de export pe termen mediu si lung

Asiguram recuperarea a pana la 85% din pierderile rezultate din contractele de export, incheiate cu partenerii externi pe termen mediu si lung.

Caracteristici

  • perioada de asigurare: egala cu sau mai mare de 2 ani,
  • moneda: lei sau valuta, in functie de moneda contractului de export.

Riscurile asigurate pentru creditele de export

  • riscuri comerciale in perioada pre si/sau postlivrare datorate insolventei debitorului sau neplatii prelungite din partea acestuia, sau denuntarii unilaterale a contractului de export de catre debitor, inclusiv refuzul nejustificat al acestuia de acceptare a bunurilor si serviciilor exportate;
  • riscuri politice, in fazele pre si/sau postlivrare (dificultati si intarzieri in transferul banilor din tara importatorului ca urmare a unui moratoriu general privitor la datoria externa, actiuni ale guvernelor straine ce impiedica derularea contractului de export, alte riscuri privind debitorii publici);
  • riscuri de forta majora (catastrofe naturale, inundatii, cutremure, eruptii vulcanice, razboaie etc).

Politica privind impactul asupra mediului si impactul social in domeniul creditelor la export care beneficiaza de sustinere oficiala

Politica Exim Banca Romaneasca privind combaterea faptelor de dare de mita in domeniul creditelor la export sustinute oficial

Beneficiari

  • exportatorii romani care nu beneficiaza de o modalitate de plata asiguratorie.

Avantaje

  • poate fi utilizata drept colateral, pentru finantarea realizarii exporturilor complexe,
  • asigurarea creditelor de export permite accesul exportatorilor romani pe piete cu risc ridicat.

Polita si conditii generale de asigurare