Exim – Banca Romaneasca

Indici Bancari

Indicele de referinta pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)

Data Valoare (%)
31 decembrie 2022 5,71
30 septembrie 2022 4,06
30 iunie 2022 2,65
31 martie 2022 1,86
31 decembrie 2021 1,17
30 septembrie 2021 1,08
30 iunie 2021 1,25
31 martie 2021 1,67
31 decembrie 2020 1,88
30 septembrie 2020 2,17
30 iunie 2020 2,41
31 martie 2020 2,44
31 decembrie 2019 2,36
30 septembrie 2019 2,66
28 iulie 2019 2,63
2 mai 2019 2,36

 

Indici valabili 28 decembrie 2022

Indice bancar Tip Valoare (%)
EURIBOR 12M 3.238000
EURIBOR 1M 1.910000
EURIBOR 3M 2.141000
EURIBOR 6M 2.701000
LIBOR-USD 12M 5.443860
LIBOR-USD 1M 4.386860
LIBOR-USD 3M 4.726430
LIBOR-USD 6M 5.153140
RATA DE INLOCUIRE LIBOR 12M 0.712200
RATA DE INLOCUIRE LIBOR 1M 0.563700
RATA DE INLOCUIRE LIBOR 3M 0.510500
RATA DE INLOCUIRE LIBOR 6M 0.581500
ROBID 12M 7.760000
ROBID 1M 6.340000
ROBID 3M 7.330000
ROBID 6M 7.540000
ROBOR 12M 8.100000
ROBOR 1M 6.640000
ROBOR 3M 7.630000
ROBOR 6M 7.870000

Rata de inlocuire LIBOR reprezinta suma dintre valoarea ratei combinate SARON la 3 luni (SAR3MC) și ajustarea de marja corespunzatoare fiecarei maturitati. Pentru indicele LIBOR la 3 luni (LIBOR3M), rata de inlocuire este compusa din rata combinata SARON la 3 luni (SAR3MC) la care se adauga o ajustare de marja fixa de 0,0031%.

EximAsig

Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania, specializata in asigurarea riscurilor financiare, ofera produse financiare si servicii de consultanta care permit dezvoltarea unor planuri de protectie financiara adecvate fiecarei companii.