Exim – Banca Romaneasca

Indici Bancari

Indicele de referinta pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)

Data Valoare (%)
2019-05-02 2.36
2019-07-28 2.63
2019-09-30 2.66
2019-12-31 2.36
2020-03-31 2.44
2020-06-30 2.41
2020-09-30 2.17
2020-12-31 1.88
2021-03-31 1.67
2021-06-30 1.25
2021-09-30 1.08
2021-12-31 1.17
2022-03-31 1.86
2022-06-30 2.65
2022-09-30 4.06
2022-12-31 5.71
2023-03-31 5.98
2023-06-30 5.94

Ultima actualizare: 23-09-2023 13:15

Indici valabili

Indice bancar TIP Valoare (%)
Rata de inlocuire LIBOR reprezinta suma dintre valoarea ratei combinate SARON la 3 luni (SAR3MC) și ajustarea de marja corespunzatoare fiecarei maturitati. Pentru indicele LIBOR la 3 luni (LIBOR3M), rata de inlocuire este compusa din rata combinata SARON la 3 luni (SAR3MC) la care se adauga o ajustare de marja fixa de 0,0031%.