Garantarea depozitelor

 

EximBank face parte din institutiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB ai caror deponenti beneficiaza de garantarea depozitelor constituite la aceasta, prin plata de compensatii, in limita plafonului de garantare si in conditiile legii.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare garanteaza depozitele bancare în caz de insolventa a unei institutii de credit. In cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponentilor sumele depuse, FGDB asigura plata compensatiilor.

Lista depozite excluse de la garantare

Formular pentru informatiile oferite deponentilor

Conditii Generale de Afaceri

Mai multe detalii privind garantarea depozitele bancare in caz de insolventa a unei institutii de credit gasiti pe site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare: http://www.fgdb.ro/

BANCA COMERCIALA
FONDURI DE STAT