Deposits securing

Exim Banca Romaneasca face parte din institutiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB ai caror deponenti beneficiaza de garantarea depozitelor constituite la aceasta, prin plata de compensatii, in limita plafonului de garantare si in conditiile legii.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare garanteaza depozitele bancare în caz de insolventa a unei institutii de credit. In cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponentilor sumele depuse, FGDB asigura plata compensatiilor.

Lista depozite excluse de la garantare

Formular pentru informatiile oferite deponentilor

Informarea deponentilor privind garantarea depozitelor si Lista depozitelor excluse de la garantare

Conditii generale de afaceri pentru Persoane Juridice

Conditii generale de afaceri pentru Persoane Fizice

Mai multe detalii privind garantarea depozitele bancare in caz de insolventa a unei institutii de credit gasiti pe site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare: http://www.fgdb.ro/

EximAsig

The Insurance – Reinsurance company Exim Romania specializes in covering financial risks both for export operations and internal commercial transactions.