Factoring de export

Oferim servicii de factoring extern la standarde internationale, EximBank fiind membru cu drepturi depline al Factors Chain International, cea mai importanta organizatie internaționala de profil.

 • Beneficiari
 • Caracteristici
 • Avantaje

Beneficiari

 • IMM, companii

Caracteristici

 • Servicii de factoring: finantare, administrare, colectare, acoperirea riscului de neplata
 • Tipuri:
  • Factoring cu regres – presupune asumarea riscului fata de exportator si dreptul EximBank de a se indrepta impotriva acestuia pentru recuperarea sumei finantarii in situatia neincasarii sumelor de la debitorul extern la scadenta prevazuta.
  • Factoring fara regres – presupune asumarea riscului fata de debitorul extern (importator), riscul fiind acoperit de factorul de import sau de o societate de asigurare/banca.
 • Moneda: valuta (moneda contractului comercial)
 • Nivelul maxim al finantarii: pana la 100% din contravaloarea facturilor cesionate
 • Termen de plata: maximum 180 zile de la data emiterii facturilor

Avantaje

 • Finantare fara garantii materiale
 • Rapiditate – plata facturilor in maximum 24 de ore de la prezentarea acestora, dupa aprobarea tranzactiilor si semnarea contractului de factoring
 • Flexibilitate in utilizarea fondurilor – nu este necesara justificarea destinatiei platilor
 • Imbunatatirea lichiditatii
 • Evaluarea bonitatii importatorilor prin informatiile obtinute de la societatea de factoring externa