Finantare

 

 • Care sunt criteriile generale de eligibilitate la EximBank?Clientul persoana juridica prezinta garantii colaterale, nu a fost instituita procedura insolventei, figureaza in Centrala Riscului de Credit cu un serviciu al datoriei de tip A, nu figureaza cu incidente majore in ultimele 12 luni in Centrala Incidentelor de Plati, nu se afla in litigiu cu EximBank si are un standing financiar bun.
 • Ce tipuri de finantari acorda EximBank?La EximBank se pot obtine mai multe tipuri de finantari, printre care:
  credite pentru activitatea curenta, care pot fi:
  a) credite pe obiect: se finanteaza contracte comerciale sau comenzi, iar acordarea si rambursarea creditelor sunt corelate cu prevederile contractelor respectiv ale comenzilor, sau
  b) linii de credit: pentru finantarea activitatii curente;
  credite pentru investitii, prin care o companie isi completeaza sursele proprii in vederea acoperirii cheltuielilor prevazute in proiectele de investitii;
  plafon multiprodus, care este o finantare solicitata si acordata impreuna cu unul sau mai multe produse, de exemplu impreuna cu produse de garantare sau acreditive;
  credite de prefinantare a subventiilor APIA;
  credite pentru banci sau institutii financiare.
 • Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a lua un credit de la EximBank?Pentru a obtine un credit de la EximBank, o companie trebuie:
  – sa prezinte garantii colaterale pentru garantarea creditului;
  – sa nu se fi instituit pentru aceasta procedura insolventei;
  – sa nu aiba credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare.
  – sa figureze in baza de date a Centralei Riscului de Credit cu un serviciu al datoriei de tip A
  – sa sa nu figureaze cu incidente majore in ultimele 12 luni in Centrala Incidentelor de Plati
  – sa nu se afle in litigiu cu EximBank
  – sa aiba un standing financiar bun
 • Ce informatii trebuie sa cuprinda documentatia pentru obtinerea creditului?Avem nevoie de urmatoarele tipuri de informatie:
  – informatii financiare, prin care intelegem angajamente, stadiul derularii contractelor, alte situatii sau raportari
  – situatia incasarilor si proiectii financiare pentru perioada finantarii;
  – informatii comerciale: pozitia companiei tale pe piata, plan de afaceri / studiu de fezabilitate, contracte propuse spre finantare;
  – informatii juridice;
  – garantiile propuse.
 • Pot afla care sunt costurile finantarii si fara a depune toata documentatia?Da, putem raspunde la o astfel de solicitare in baza ultimelor tale situatii financiare. Sunt necesare copii dupa bilanturile contabile anuale si balantele de verificare aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, respectiv pentru ultimul semestru incheiat, precum si ultima balanta de verificare transpusa in formular de bilant (dar nu mai veche de 3 luni). Pe baza acestora noi calculam operativ performanta financiara a companiei dumneavoastra. Daca rezultatele sunt favorabile, vei primi o oferta indicativa detaliata cu toate conditiile de finantare (tip, durata, moneda, dobanda, comisioane etc.).
 • In ce moneda se acorda creditele ?Finantarile se pot acorda in lei, valuta sau multivaluta, in functie de necesitatile tale si de specificul activitatii companiei tale.
 • Ce garantii colaterale pentru credite acceptati?EximBank accepta mai multe tipuri de garantii colaterale, cum ar fi:
  – garantii reale imobiliare (cladiri, terenuri) si mobiliare (mijloace fixe, stocuri etc);
  – scrisori de garantie bancara, garantii emise de fonduri de garantare, garantii in nume si cont stat emise de EximBank;
  – alte garantii, precum politele de asigurare a riscului de neplata a creditului.
 • Ce inseamna o societate nou infiintata de tip start-up?Start-up este o societate comerciala inregistrata la registrul comertului cu cel putin 24 de luni inainte de data solicitarii, care prezinta cel putin o situatie financiara semestriala sau anuala depusa la Administratia Financiara.
BANCA COMERCIALA
FONDURI DE STAT