Exim – Banca Romaneasca

Finantare

Ce tipuri de finantari acorda EximBank?

Puteti obtine mai multe tipuri de finantari, in functie de nevoile dumneavoastra, printre care:

 • Credite pentru activitatea curenta, care pot fi:
  • credite cu rambursari in rate: creditele sunt destinate finantarii contractelor comerciale sau comenzior, acordarea si rambursarea creditelor fiind corelata cu prevederile contractelor respectiv ale comenzilor, sau
  • linii de credit revolving: linia de credit este destinata finantarii activitatii curente, se poate rambursa sau prelungi la data scadentei;
 • Credite pentru investitii, prin care o companie isi completeaza sursele proprii in vederea acoperirii cheltuielilor prevazute in proiectele de investitii
 • Credite IMM INVEST
 • Credite pentru proiecte cu fonduri europene
 • Credite de prefinantare a subventiilor APIA
 • Credite finantare domenii prioritare
 • Credite pentru export
 • Factoring

Ce informatii trebuie sa cuprinda documentatia pentru obtinerea creditului?

 • informatii financiare
 • informatii comerciale  (contracte, furnizori, clienti, plan de afaceri,  samd)
 • proiectii financiare pentru perioada finantarii in cazul creditelor de investitii
 • documente juridice
 • garantiile  propuse

Pot afla care sunt costurile finantarii si fara a depune toata documentatia?

Da, putem raspunde la o astfel de solicitare in baza ultimelor tale situatii financiare. Sunt necesare copii dupa bilanturile contabile anuale si balantele de verificare aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, respectiv pentru ultimul semestru incheiat, precum si ultima balanta de verificare transpusa in formular de bilant (dar nu mai veche de 3 luni). Pe baza acestora noi calculam operativ performanta financiara a companiei dumneavoastra. Daca rezultatele sunt favorabile, vei primi o oferta indicativa detaliata cu toate conditiile de finantare (tip, durata, moneda, dobanda, comisioane etc.).

In ce moneda se acorda creditele ?

Finantarile se pot acorda in lei, valuta, in functie de necesitatile tale si de specificul activitatii companiei tale.

Ce garantii colaterale pentru credite acceptati?

EximBank accepta mai multe tipuri de garantii colaterale, cum ar fi:
– garantii reale imobiliare (cladiri, terenuri) si mobiliare (mijloace fixe, stocuri etc);
– scrisori de garantie bancara, garantii emise de fonduri de garantare, garantii in nume si cont stat emise de EximBank;
– alte garantii

Ce inseamna o societate nou infiintata de tip start-up, in acceptiunea EximBank?

Start-up este o societate comerciala care a fost inregistrata  la Registrul Comertului cu cel mult 36 de luni inaintea datei solicitarii de creditare  si  prezinta cel putin o situatie financiara semestriala sau anuala depusa la Administratia Financiara.

EximAsig

Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania, specializata in asigurarea riscurilor financiare, ofera produse financiare si servicii de consultanta care permit dezvoltarea unor planuri de protectie financiara adecvate fiecarei companii.