PROGRAM GUVERNAMENTAL

Finantare

Beneficiari

Schema de ajutor de stat se adresează IMM-urilor cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (potrivit ultimei situatii financiare anuale depuse la Administratia Financiara)  si intreprinderilor mari.

Creditele se acorda in  lei, pentru capital de lucru (durata maxima, inclusiv perioada de gratie – 4 ani) sau investitii (durata maxima, inclusiv perioada de gratie – 6 ani).

Valoarea maxima a unui credit de investitii sau de capital de lucru nu poate depasi:

a) 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exercitii financiare închise;

b) 50% din costurile cu energia ale beneficiarului, inregistrate in cele 12 luni anterioare celei in care se depune dosarul de finantare; sau

c) necesarul de lichiditati estimat de beneficiar pentru urmatoarele 12 luni (in cazul IMM-urilor), respectiv 6 luni (in cazul întreprinderilor mari) de la data acordarii creditului, in limita cifrei de afaceri inregistrate de beneficiar in anul 2021, dar nu mai mult de 40 milioane de lei.

Estimarea poate include costuri legate atat de investitii, cat si de capital de lucru, pe baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.

Aceasta modalitate de stabilire a valorii creditului are caracter de exceptie si se accepta numai pentru companii din sectoarele deosebit de afectate direct sau indirect de criza actuala si care demonstreaza:

  • perturbari ale lanturilor de aprovizionare sau creante restante din Rusia, Belarus sau Ucraina, si/sau
  • expunere la riscuri sporite de atacuri cibernetice si/sau
  • cresteri de preturi la anumiți factori de productie sau anumite materii prime, determinate de criza actuala.

 

Creditele pentru capital de lucru pot fi accesate continuu, pe intreaga durata a schemei, in limita bugetului alocat acestor facilitati.

SESIUNE DE DEPUNERE DOSARE CREDITE CAPITAL DE LUCRU

15.12.2022-15.11.2023

 

Creditele de investitii pot fi accesate numai in cadrul unor sesiuni de depunere a dosarelor, care vor fi deschise succesiv, in limita bugetului alocat acestor facilitati.

SESIUNE DE DEPUNERE DOSARE PENTRU CREDITE INVESTITII

15.12.2022-28.02.2023

 

Produse disponibile:

 

Pentru informatii suplimentare sau pentru a aplica pentru Programul de sustinere guvernamentala a companiilor mari va rugam sa ne contactati la adresa suport.companii@eximbank.ro

BANCA COMERCIALA
FONDURI DE STAT