PROGRAM GUVERNAMENTAL

Garantare

Beneficiari

Schema de ajutor de stat se adresează IMM-urilor cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (potrivit ultimei situatii financiare anuale depuse la Administratia Financiara)  si intreprinderilor mari.

Garantia este irevocabila, neconditionata, directa si expresa si se acorda in proportie de maximum 90% exclusiv pentru credite noi de investitii sau pentru capital de lucru.

Durata creditelor garantate este de maximum 4 ani pentru capital de lucru, respectiv 6 ani pentru investitii.

Moneda garantiei este cea a creditului, fara posibilitatea conversiei ulterioare acordarii.

Valoarea maximă a unui credit de investiții sau de capital de lucru pentru care se poate acorda o garanție în baza prezentei scheme, nu poate depăși:

  1. 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exercitii financiare închise; sau
  2. 50% din costurile cu energia ale beneficiarului, înregistrate în cele 12 luni anterioare celei în care se depune Dosarul; sau
  3. necesarul de lichidități estimat de beneficiar pentru următoarele 12 luni (în cazul IMM-urilor), respectiv 6 luni (în cazul întreprinderilor mari) de la data acordării creditului, în limita cifrei de afaceri înregistrate de beneficiar în anul 2021, dar nu mai mult de 40 milioane de lei.

Estimarea poate include costuri legate atat de investitii, cat si de capital de lucru, pe baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.

Aceasta modalitate de stabilire a valorii creditului are caracter de exceptie si se accepta numai pentru companii din sectoarele deosebit de afectate direct sau indirect de criza actuala si care demonstreaza:

  • perturbari ale lanturilor de aprovizionare sau creante restante din Rusia, Belarus sau Ucraina, si/sau
  • expunere la riscuri sporite de atacuri cibernetice si/sau
  • cresteri de preturi la anumiți factori de productie sau anumite materii prime, determinate de criza actuala.

 

Garantiile pentru credite de capital de lucru pot fi accesate continuu, pe intreaga durata a schemei, in limita bugetului alocat acestor facilitati.

SESIUNE DE DEPUNERE DOSARE GARANTII PENTRU CREDITE CAPITAL DE LUCRU

15.12.2022-15.11.2023

 

Garantiile pentru credite de investitii pot fi accesate numai in cadrul unor sesiuni de depunere a dosarelor, care vor fi deschise succesiv, in limita bugetului alocat acestor facilitati.

SESIUNE DE DEPUNERE DOSARE GARANTII PENTRU CREDITE INVESTITII

15.12.2022-28.02.2023

 

Produse disponibile:

 

Pentru informatii suplimentare sau pentru a aplica pentru Programul de sustinere guvernamentala a companiilor mari va rugam sa utilizati adresa suport.companii@eximbank.ro

 

BANCA COMERCIALA
FONDURI DE STAT