Credite pentru proiecte cu fonduri europene

Creditul pentru prefinantare

Creditul acopera necesarul de finantare al companiei intre momentul platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de management. Citeste mai mult

 

Creditul pentru cofinantare

Este destinat completarii surselor proprii ale companiei pentru partea de cofinantare a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului. Citeste mai mult

Linia de TVA

Produs destinat IMM-urilor, companiilor mari si persoanelor juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale. Caracteristici: finantarea componentei de TVA neeligibila al proiectului poate fi revolving sau non-revolving  Avantaje: creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea TVA neeligibil aferent proiectului Citeste mai mult

Scrisoare de garantie bancara pentru restituirea avansului

Este destinata garantarii prefinantarii/avansul acordat de autoritatea de management companiei pentru situatiile in care aceasta nu isi indeplineste obligatiile. Citeste mai mult

Scrisoare de confort

EximBank isi exprima intentia de a pune la dispozitia beneficiarului fondurile necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatile responsabile cu gestionarea finantarilor nerambursabile. Citeste mai mult