Credite IMM Plus

Credite pentru finantarea capitalului de lucru sau pentru finantarea investitiilor ce beneficiaza de garantii de stat.

CARACTERISTICI:

  • Finantare activitate curenta si/sau investitii
  • Suma maxima:

– pana la 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru

– pana la 10.000.000 lei pentru creditele de investitii

Valoarea maxima cumulata a finantarilor care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depasi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maxima cumulata a finantarilor care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei.

  • Moneda: LEI
  • Perioada de creditare:

– maximum 36 de luni activitate curenta

– maximum 72 de luni investitii

AVANTAJE:

– Garantii de stat pana la 90% din valoarea creditului;

– Dobanda subventionata pentru primele 12 luni (cu exceptia beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniile agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii).

Componentele programului IMM PLUS

Componenta IMM PLUS este dedicata sustinerii intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri, din toate sectoarele/domeniile de activitate cu exceptia celor cuprinse in cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.

Componenta AGRO PLUS este dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor pentru IMM-uri, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-up-uri, care activeaza in sectoare productive.

Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv sustinerea nevoilor de finantare pentru imbunatatirea eficientei energetice, realizarea investitiilor in domeniul energiei verzi si alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din sectorul constructiilor, inclusiv start-up-uri.

Componenta INNOVATION PLUS este dedicata sustinerii companiilor romanesti inovative si/sau care isi promoveaza produsele si serviciile destinate exportului.

Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv asigurarea lichiditatilor prin credite de investitii si credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, intreprinderile mici și mijlocii, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum si intreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar si comertului cu produse agricole, piscicole si alimentare, cu exceptia tutunului si a bauturilor alcoolice.

COSTURI PENTRU TOATE COMPONENTELE:

  • ROBOR 3M + 1,9 % in cazul creditelor pentru capital de lucru
  • ROBOR 3M + 1,5% in cazul creditelor de investitii

Comisioanele aferente garantiilor de stat subventionate de stat pe toata perioada creditului