Linia de TVA

Produs destinat IMM-urilor, companiilor mari si persoanelor juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale.

Caracteristici:

  • finantarea componentei de TVA neeligibila al proiectului
  • poate fi revolving sau non-revolving

 Avantaje:

  • creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea TVA neeligibil aferent proiectului