Scrisoare de confort

Exim Banca Romaneasca isi exprima intentia de a pune la dispozitia beneficiarului fondurile necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatile responsabile cu gestionarea finantarilor nerambursabile.

Beneficiari

  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale.

Caracteristici

  • sumele vor fi puse la dispozitia companiei numai dupa aprobarea de catre EximBank a finantarii
  • valabilitatea se stabileste in functie de cerintele programului de finantare nerambursabila

Avantaje

  • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru companie in scopul accesarii de finantari nerambursabile