Scrisoare de garantie bancara pentru restituirea avansului

Este destinata garantarii prefinantarii/avansul acordat de autoritatea de management companiei pentru situatiile in care aceasta nu isi indeplineste obligatiile.

  • Caracteristici
  • Avantaje

Caracteristici

  • perioada de garantare acopera durata implementarii proiectului pana la deplina justificare a prefinantarii obtinute
  • suma garantata acopera valoarea prefinantarii/avansului acordate de autoritatea de management in conditiile programului de finantare nerambursabila

Avantaje

  • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru derularea cu succes a proiectelor cofinantate din fonduri nerambursabile prin asigurarea lichiditatilor necesare