Credit capital de lucru

Oferim produse de finantare competitive pentru finantarea activitatii curente prin acordarea creditului capital de lucru destinat companiilor si persoanelor fizice autorizate.

 • Caracteristici
 • Garantii

Caracteristici

 • suma minima: 30.000 RON
 • suma maxima: 2.000.000 RON*
 • moneda: RON
 • perioada maxima de creditare: 3 ani

* Conform criteriilor de dimensionare a bancii si fara a depasi 2.000.000 lei la nivel de client/grup de client.

Intrebuintare:

Sumele pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind:

 • productia, prestarea de servicii, vanzarea si distributia de produse, achizitia de materii prime, impozite, salarii, taxe etc.;
 • achitarea dobanzilor si comisioanele aferente creditului pentru capital de lucru;
 • refinantarea creditelor pentru activitatea curenta de la alte banci, inclusiv dobanzile curente si comisioanele legate de rambursarea anticipată a creditului.

Avantaje:

 • dobanda si comisioanele pot fi achitate din credit,
 • utilizarea fara documente justificative.

Garantii

Structura de garantare este flexibila, incluzand ipoteca mobiliara pe conturi si fideiusiunea. In functie de valoarea creditului si specificul companiei, se pot adauga si alte garantii suplimentare cum ar fi: ipoteci mobiliare sau imobiliare, garantii acordate de fonduri de garantare sau Exim Banca Romaneasca, depozite colaterale etc.