Creditul pentru cofinantare

Este destinat completarii surselor proprii ale companiei pentru partea de cofinantare a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului.

 

Beneficiari
  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale

Caracteristici

  • finantarea acopera cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului
  • perioada de creditare: termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de implementare, capacitatea de rambursare
  • moneda: lei sau euro
  • perioada de gratie: se stabileste in corelatie cu perioada de executie a proiectului
  • rambursarea: in rate lunare/trimestriale/semestriale.

Avantaje

  • creditul poate acoperi pana la 85% din valoarea componentei care reprezinta contributia proprie a companiei la realizarea proiectului si din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente asigurand lichiditatea necesara implementarii proiectului
  • creditul poate fi accesat usor in una sau mai multe transe pe baza documentelor justificative