Finantari BEI

Exim Banca Romaneasca, in colaborare cu Banca Europeana de Investitii (BEI), pune la dispozitia  IMM-urilor si companiilor corporate un plafon de 50.000.000 de euro pentru finantarea proiectelor de investitie.

Avantajele contractarii unui credit Exim Banca Romaneasca finantat din fonduri BEI:

– reducerea dobanzii aferente creditului (avantaj financiar) comparativ cu rata dobanzii standard aplicata clientilor care nu beneficiaza de fonduri BEI;

– termene extinse de creditare (termen mediu sau lung), corelate cu proiectul de investitie finantat.

Caracteristici:

Tipul creditului – Credit de investitii

Moneda: Euro

Perioada de creditare: minimum 2 ani

Perioada de utilizare/tragere: maximum 3 ani.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va contactati cel mai apropiat Centru de Afaceri.

Nota: Detaliile prezentate au scop strict informativ, au caracter rezumativ si pot suferi modificari in orice moment. Acordarea unui credit de catre Exim Banca Romaneasca S.A. este conditionata de o aprobare interna in acest sens si de transmiterea si inregistrarea documentatiei juridice corespunzatoare. Mai mult, alocarea fondurilor BEI pentru finantarea unui credit si beneficierea de avantajul financiar aferent sunt conditionate de obtinerea prealabila a aprobarii BEI.

  • Beneficiari si costuri eligibile
  • Proiecte si costuri neeligibile

Beneficiari si costuri eligibile

Beneficiari:

– Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM) – intreprinderi care au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

– Corporate (MidCaps) – intreprinderi care au un numar mediu anual de salariati de cel putin 250, dar mai mic de 3.000.

Pentru a stabili statutul de IMM/Corporate al intreprinderii, numarul de angajati ai acesteia este calculat conform Recomandarii Comisiei Europene 2003/361/CE privind definirea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii („Recomandarea CE”) care a intrat in vigoare la 1 ianuarie. 2005.

 

Costuri eligibile pentru finantarea din fonduri BEI:

– achizitionarea, renovarea sau extinderea de active corporale, inclusiv dezvoltarea si planificarea in faza de constructie;

– finantarea achizitiei de terenuri, care este esentiala din punct de vedere tehnic pentru investitii, pana la 10% din costul total al proiectului;

– achizitionarea de active altele decat teren si cladiri  (de exemplu, echipamente de constructii), cu scopul de a le inchiria tertilor.

– investitii in active necorporale.

Proiecte si costuri neeligibile

Domenii de activitate/proiecte neeligibile (enumerarea nu este limitativa):

– activitati care vizeaza producerea sau comertul cu arme si munitii, explozivi, echipamente sau infrastructuri special concepute pentru uz militar si echipamente sau infrastructura care au ca rezultat limitarea drepturilor si libertatii individuale;

– activitati care dau nastere la impacturi asupra mediului, care nu sunt in mare masura atenuate si/sau compensate (inclusiv, dar fara a se limita la proiecte in zone protejate, habitate critice si situri de patrimoniu);

– activitati considerate controversate din punct de vedere etic sau moral (exemple: prostitutia, infrastructura, serviciile si mass-media aferente prostitutiei, testarea pe animale, cercetarea in domeniul clonarii umane);

– activitati care vizeaza productia sau facilitarea utilizarii jocurilor de noroc si a echipamentelor aferente;

– activitati care vizeaza productia, fabricarea, prelucrarea sau distributia specializata a tutunului si activitatile care faciliteaza utilizarea tutunului;

– proiecte care se refera la achizitionarea (sau constructia sau renovarea) de proprietati imobiliare (cladiri si terenuri) in scopul vanzarii sau inchirierii imobilului catre un tert, cu exceptia construirii de locuinte sociale, centre comerciale si/sau birouri in scopul inchirierii acestora catre terti, care pot deveni eligibile in mod exceptional sub rezerva aprobarii prealabile a BEI in fiecare caz;

– acordarea de credite de consum;

– intreprinderi cu continut politic sau religios;

– proiecte din sectorul sanatatii care includ „unitati securizate”, sectii de psihiatrie inchise si/sau unitati de corectie;

–  tranzactii financiare (cum ar fi tranzactionarea de actiuni publice, alte titluri de valoare sau orice alt produs financiar, refinantarea imprumuturilor intreprinderii), inclusiv schimbarea proprietatii asupra intreprinderii;

 

Costuri neeligibile pentru finantarea din fonduri BEI:

– finantarea achizitiei de terenuri, cu exceptia cazului in care este esentiala din punct de vedere tehnic pentru investitii.

Important: finantarea achizitiei de teren agricol este intotdeauna exclusa.

– achizitionarea de fond comercial, licente sau drepturi pentru exploatarea resurselor minerale si drepturi de productie in sectorul agricol;

– taxe precum taxa pe valoarea adaugata (TVA) si tarife (adica o taxa sau o taxa vamala care trebuie platita in legatura cu importurile sau exporturile).