Scrisori de garantie bancara

Reprezinta o modalitate de garantare a anumitor obligatii fata de parteneri comerciali, alti creditori, entitati ale statului.

 • Caracteristici
 • Garantii

Caracteristici

Beneficiari: Companii si persoane fizice autorizate

Caracteristici:

 • suma minima: n/a
 • suma maxima: 2.000.000 RON*
 • moneda: RON, EUR
 • perioada maxima de creditare: max. 5 ani

* Conform criteriilor de dimensionare a bancii si fara a depasi 2.000.000 lei la nivel de client/grup de client.

Intrebuintare:

Scrisoarea de garantie bancara se poate solicita pentru urmatoarele tipuri:

 • Scrisoare de garantie pentru participarea la licitatii – este solicitata de catre companiile care participa la licitatii publice (in calitate de Ofertant), iar scopul acestei scrisori este de a asigura fermitatea ofertei si seriozitatea Ofertantului participant la licitatie fiind, în acelasi timp, si o conditie a participarii;
 • Scrisori de garantie de buna executie – este emisa în scopul de a garanta îndeplinirea de catre ordonator/client a obligatiei contractuale de a livra calitativ, cantitativ si la termen marfa/serviciile;
 • Scrisori de garantie de plata – are ca obiect acoperirea obligatiilor ordonatorului/clientului de a plati partial/total pretul contractual, stabilit drept contravaloare a marfurilor sau prestatiilor primite;
 • Scrisori de garantie de restituire a avansului– este emisa cu scopul de a asigura rambursarea avansului primit de catre ordonator/client in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale avand ca obiect livrarea de marfuri, executarea de lucrari sau prestari de servicii;
 • Scrisori de garantie pentru plata taxelor vamale – se utilizeaza in scopul garantarii taxelor vamale si a celorlalte creante bugetare aferente acestora, datorate de Ordonator, in cazul importurilor aflate sub regimul vamal care suspenda temporar plata acestor taxe (importuri temporare), al marfurilor plasate sub regim de tranzit comunitar etc. Beneficiarii acestor SGB sunt unitatile vamale, care pot cere executarea lor in cazul in care Ordonatorul garantiei nu isi achita din proprie initiativa creantele bugetare.

Avantaje:

Este o solutie rapida si simpla in garantarea obligatiilor comerciale.

Garantii

 • ipoteca mobiliara pe conturile curente;
 • depozit colateral deschis si blocat la banca;