Scrisoare de garantie bancara pentru restituirea avansului

 

Este destinata garantarii prefinantarii/avansul acordat de autoritatea de management companiei pentru situatiile in care aceasta nu isi indeplineste obligatiile.

  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze /au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale
  • perioada de garantare acopera durata implementarii proiectului pana la deplina justificare a prefinantarii obtinute
  • suma garantata acopera valoarea prefinantarii/ avansului acordate de autoritatea de management in conditiile programului de finantare nerambursabila
  • ajuta la crearea premiselor favorabile pentru derularea cu succes a proiectelor cofinantate din fonduri nerambursabile prin asigurarea lichiditatilor necesare

 


    Cere mai multe informatii despre acest produs:

    BANCA COMERCIALA
    FONDURI DE STAT