Program guvernamental de sustinere financiara pentru companiile mari

Beneficiari: companii mari si IMM cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (in 2019), care nu erau in dificultate la data de 31.12.2019

Eligibilitate (criterii cumulative):

 • Solicitantul nu are decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau deciziile emise au fost executate;
 • Solicitantul nu se afla in executare silita, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
 • Solicitantul nu face obiectul niciunei cereri adresate instantelor judecatoresti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolventa;
 • Solicitantul nu inregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului ne-reglementate;
 • Solicitantul nu se afla in litigiu cu EximBank sau cu Ministerul Finantelor Publice*.
 • Sa nu figureze in CIP cu incidente majore (cecuri si bilete la ordin) incepand cu data de 01.12.2019 (criteriu indeplinit daca Beneficiarul declara pe propria raspundere ca incidentele au aparut dupa 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19);
 • Sa fie persoane juridice de drept privat organizate conform Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Sa prezinte serviciul datoriei de tip A,B sau C incepand cu 01.12.2019 conform CRC (criteriu indeplinit daca Beneficiarul declara pe propria raspundere ca intarzierile la plata au aparut dupa 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19).

*Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are in vedere litigiile inregistrate pe rolul instantelor de judecata si se refera la entitatile importiva carora MFP/ANAF a initiat in instanta litigiu de orice natura, indiferent de faza procesuala a litigiului la data depunerii Dosarului de garantare.

Termenul limita pana la care companiile interesate se pot inscrie in program este 30.11.2021, iar acordarea produselor se face pana cel tarziu la data de 31.12.2021.

Pentru informatii suplimentare sau pentru a aplica pentru Programul de sustinere guvernamentala a companiilor mari va rugam sa ne contactati la adresa suport.companii@eximbank.ro

Schema cadru de ajutor de stat acordat sub forma de credite cu dobanda subventionata si garantii la credite, in contextul pandemiei COVID-19

FINANTARE

 • Credite pentru capital de lucru
 • Credite pentru investitii

GARANTARE

 • Garantii pentru credite noi
 • Garantii pentru credite in derulare

BANCA COMERCIALA
FONDURI DE STAT