Exim Banca Romaneasca lanseaza Asigurarea verde pentru exportatorii cu proiecte care contribuie la reducerea impactului schimbarilor climatice

Exim Banca Romaneasca a lansat un nou produs de asigurare in numele si in contul statului roman – Asigurarea verde – asociata proiectelor de export pe termen mediu si lung care contribuie la reducerea impactului schimbarilor climatice in sectoare precum productia de energie durabila, proiecte de remediere in uzine de combustibili fosili, eficienta energetica, proiecte de captare, utilizare si stocare a carbonului, transportul, distributia si stocarea energiei, hidrogen curat si amoniac curat, procese de productie cu emisii reduse, transport cu emisii zero si emisii reduse etc.

Produsul, oferit de Exim Banca Romaneasca in calitate de agentie de credite la export a Romaniei, se adreseaza companiilor romanesti care deruleaza astfel de proiecte, direct sau in calitate de  sub-contractori in cadrul unor tranzactii internationale complexe.

Asigurarea permite recuperarea a pana la 85% din pierderile rezultate din contractele de export si acopera riscurile comerciale si politice din tara de destinatie a exportului, inclusiv riscuri de forta majora determinate de razboaie, razboaie civile, revolutii, revolte, tulburari sociale, alte evenimente similare, care au loc in tara debitorului.

Prin asigurarea verde exportatorii romani  vor beneficia de aceleasi conditii oferite de agentiile de credite la export din statele membre Uniunii Europene si OCDE, in contextul demersurilor actuale ale Romaniei de aderare la aceasta organizatie si al rolului Exim Banca Romaneasca de punct focal national pentru activitatea de sustinere oficiala a creditelor la export.

Noua asigurare completeaza portofoliul de produse oferite in cadrul activitatii de mandat destinate combaterii efectelor schimbarilor climatice, care cuprinde si o schema de garantare in conditii de piata prin care se urmareste facilitarea accesului la finantare al companiilor de proiect/Special Purpose Vehicles (SPV) implicate in proiecte de energie regenerabila (garantia verde).

Garantia, care poate acoperi pana la 80% din valoarea finantarii, se asociaza creditelor acordate de bancile comerciale pentru implementarea proiectelor de investitii care contribuie la indeplinirea obiectivelor Pactului verde European, ca strategie de crestere sustenabila a economiei Europei si combaterea schimbarilor climatice, in concordanta cu angajamentele Uniunii Europene, inclusiv a obiectivelor nationale stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta, componenta „Energie”(PNRR-E).

Exim Banca Romaneasca este o banca universala 100% romaneasca, aflata in top 10 cele mai mari institutii de cre­dit dupa active. Banca ofera clientilor sai, persoane fizice si juridice, o gama larga de produse si servicii, adaptate nevoilor acestora. Independent de componentele specifice unei banci universale, Exim Banca Romaneasca continua sa actioneze pe segmentul garantiilor si asigurarilor de stat, conform mandatului primit din partea statului roman.

13 februarie 2024