Exim Banca Romaneasca acorda credite in cadrul programelor „StudentInvest” si „FamilyStart”

Exim Banca Romaneasca acorda incepand de vineri, 29 martie 2024, ora 9:00, credite in cadrul programelor guvernamentale „StudentInvest” si „FamilyStart” prin intermediul carora se pot obtine finantari de pana la 75.000 lei, respectiv 150.000 lei, cu garantii de stat si cu dobanzi si comisioane subventionate.

Mentionam ca plafonul alocat bancii pentru aceste programe este LIMITAT si este similar cu cel de anul trecut pentru FamilyStart – cand banca a finantat 58 de solicitari de creditare prin intermediul tuturor celor 83 de sucursale.  In cazul StudentInvest, estimam finantarea a circa 170 de solicitari de creditare prin intermediul tuturor celor 83 de sucursale.

Pentru depunerea documentatiei si alte informatii va rugam sa contactati cea mai apropiata sucursala,  unde va fi alocat un birou dedicat celor doua programe: Retea – Exim – Banca Romaneasca (eximbank.ro).

Se vor accepta numai solicitarile de creditare cu documentatia completa.

UPDATE: Pentru programul FamilyStart nu se mai preiau solicitari de credit

Costuri

 • Dobanda este calculata in functie de IRCC+4%/an, subventionata in proportie de 100% de stat prin bugetul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (M.F.T.E.S.), in anumite conditii, pentru Programul StudentInvest, respectiv subventionata in proportie de 75% de stat prin bugetul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (F.T.E.S.) in cadrul programului FamilyStart;
 • Costul comisionului de analiza este in valoare de 0,2% calculat la valoarea acordata, subventionat de stat prin bugetul M.F.T.E.S., in anumite conditii;
 • Costul comisionului este in valoare de 0,4% anual, calculat la valoarea/soldul garantiei , subventionat de stat prin bugetul M.F.T.E.S., in anumite conditii;
 • Fara comision de rambursare anticipata;
 • Fara comision de administrare;
 • Fara garantie imobiliara;

Garantii

 • Garantia emisa de FRC (Fondul Roman de Contragarantare) in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor, prin Contractul de garantare incheiat intre FRC, Banca (in calitate de Finantator) si Imprumutat (in calitate de Beneficiar), Codebitor/Codebitori, proportional cu procentul de garantare, respectiv:
  • 80% din Soldul Creditului (principalul), exclusiv dobanzile, comisioanele si alte sume datorate de Imprumutat in baza contractului de credit;
 • Ipoteca mobiliara (constituita in favoarea Bancii si a Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor) asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente,
 • Garantie asupra conturilor curente deschise la Banca de beneficiar si de codebitor/codebitori.

Suma acordata poate fi utilizata pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directa a furnizorului pe baza documentelor justificative.

Solicitantul/Solicitantii de credit nu poate/nu pot detine calitatea de beneficiar/beneficiari in cadrul ambelor programe guvernamentale.

FamilyStart – nu se mai preiau solicitari de credit

Creditul poate fi utilizat, cu titlu de exemplu, pentru: cheltuielile ce decurg din evenimente care conduc la obtinerea statutului de sot si sotie,  cheltuielile cu spitalizarea in cazul nasterilor, cheltuielile cu cresa, gradinita, scoala, rambursarea anticipata partiala/integrala a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale etc.

Criterii de eligibilitate

 • Cetateni romani cu domiciliul in Romania si venituri obtinute in Romania care isi intemeiaza o familie si/sau persoane care formeaza impreuna o familie, dintre care imprumutatul este obligatoriu sa se incadreaze in criteriul de varsta;
 • Varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti si 45 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului;
 • Venitul net lunar pe membru de familie de pana la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale venitul net lunar pe membru de familie de pana la 7.500 lei;
 • Sa nu fi accesat si sa nu acceseze un alt credit in cadrul programului de la un alt finantator.

 Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant/codebitor;
 • Acord ANAF;
 • Cerere de credit;
 • Declaratie pe propria raspundere prin care se atesta ca imprumutatul/sotul/sotia/partenerul de viata va utiliza creditul acordat de Banca numai pentru cheltuielile eligibile prevazute in cadrul programului si nu a accesat si nu va accesa un alt credit in baza programului.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente necesare.

Adeverinta pentru persoanele ale caror venituri nu sunt inregistrate la ANAF

StudentInvest

Creditul poate fi utilizat cu titlu de exemplu, pentru: plata taxelor de studii, a locurilor de cazare in caminele studentesti sau a chiriei, avans pentru locuinta sau achizitie de autoturisme, etc.

Criterii de eligibilitate:

 • Cetateni romani cu domiciliul in Romania si venituri obtinute in Romania care sunt cuprinsi in una dintre institutiile de invatamant superior, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate;
 • Varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti si 40 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului;
 • Sa nu fi accesat si sa nu acceseze un alt credit in cadrul programului de la un alt finantator.

Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant, sot/sotie si codebitor;
 • Acord ANAF;
 • Cerere de credit
 • Adeverinta emisa de institutia de invatamant;
 • Declaratie pe propria raspundere prin care se atesta ca imprumutatul va utiliza creditul acordat de Banca numai pentru cheltuielile eligibile prevazute in cadrul programului si nu a accesat si nu va accesa un alt credit in baza programului.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente necesare.

Adeverinta pentru persoanele ale caror venituri nu sunt inregistrate la ANAF