EximBank participa la programul IMM INVEST ROMANIA

Bucuresti, 30 aprilie 2020 – EximBank participa la programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, derulat de statul roman pentru atenuarea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19.

Prin implicarea in acest program guvernamental, EximBank va putea oferi persoanelor juridice posibilitatea de a accesa finantari care sa asigure lichiditatile necesare pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii in conditii speciale: zero comisioane aferente creditarii, zero dobanda (in urma incasarii ajutorului de stat) pe o perioada determinata de timp si cu posibilitatea prelungirii, precum si de o structura flexibila de garantare in completarea garantiei de stat.

Pentru accesarea programului, intreprinzatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

  • IMM-ul acceseaza aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro;
  • Completeza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;
  • Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit;
  • Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;
  • FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar;
  • FNGCIMM pune online la dispozitia bancii selectate, documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
  • Banca analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului, conform solicitarii beneficiarului;
  • Banca aproba creditul si transmite FNGCIMM solicitarea privind acordarea garantiei de stat.

Prin programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA si schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, sprijinul oferit de statul roman consta in:

·   Facilitarea accesului IMM-urilor la finantare, prin garantarea creditelor destinate atat proiectelor de investitii, cat si capitalului de lucru. Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru (5.000.000 lei in cazul intreprinderilor mijlocii, 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici si 500.000 lei in cazul microintreprinderilor;

·   Subventionarea cheltuielilor aferente finantarilor contractate in cadrul Programului. Dobanzile aferente creditelor, comisionul de administrare si comisionul de risc sunt suportate in procent de 100% din bugetul Ministerul Finantelor Publice in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.

Principalele caracteristici ale programului:

– Plafon total al garantiilor ce pot fi acordate pentru 2020: 15.000.000.000 lei;

– Bugetul schemei de ajutor de stat – masura grant este de 781 milioane lei;

– Procentul de garantare a creditelor: maxim 80% din valoarea acestora (putand urca pana la 90% in cazul finantarilor pentru capital de lucru contractate de Microintreprinderi si Intreprinderi Mici);

– Perioada maxima de creditare: 36 luni – capital de lucru, respectiv 72 luni – investitii.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la adresa de email informatii@eximbank.ro.