Exim Banca Romaneasca participa la programele guvernamentale „StudentInvest” si „FamilyStart”

Exim Banca Romaneasca participa la programele guvernamentale „StudentInvest” si „FamilyStart” care au ca obiectiv facilitarea accesului la finantare pentru tineri in conditii avantajoase.

La acest moment, plafoanele pentru programele “FamilyStart” si “StudentInvest” sunt  epuizate.

Prin cele doua programe se pot obtine finantari de pana la 75.000 lei in cazul programului „StudentInvest”, respectiv 150.000 lei in cazul programului „FamilyStart”, cu garantii de stat si cu dobanzi si comisioane subventionate.

Perioada maxima de finantare este de pana la 5 ani.

Solicitarile de credit in cadrul celor doua programe guvernamentale se pot depune pana la data de 29.12.2023 in limita plafonului disponibil, termen in care este necesar sa se solicite garantia statului.

Pentru detalii si alte informatii suplimentare va rugam sa contactati cea mai apropiata sucursala: Retea – Exim – Banca Romaneasca (eximbank.ro)

 

 Costuri:

 • Dobanda este calculata in functie de IRCC+4%/an, subventionata in proportie de 100% de stat prin bugetul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (M.F.T.E.S.), in anumite conditii, pentru Programul StudentInvest, respectiv subventionata in proportie de 75% de stat prin bugetul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (M.F.T.E.S.) in cadrul programului FamilyStart;
 • Costul comisionului de analiza este in valoare de 0,2% calculat la valoarea acordata, subventionat de stat prin bugetul M.F.T.E.S., in anumite conditii;
 • Costul comisionului este in valoare de 0,4% anual, calculat la valoarea/soldul garantiei , subventionat de stat prin bugetul M.F.T.E.S., in anumite conditii;
 • Fara comision de rambursare anticipata;
 • Fara comision de administrare;
 • Fara garantie imobiliara;

Garantii:

 • Garantia emisa de FRC (Fondul Roman de Contragarantare) in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor, prin Contractul de garantare incheiat intre FRC, Banca (in calitate de Finantator) si Imprumutat (in calitate de Beneficiar), Codebitor/Codebitori, proportional cu procentul de garantare, respectiv: 80% din Soldul Creditului (principalul), exclusiv dobanzile, comisioanele si alte sume datorate de Imprumutat in baza contractului de credit;
 • Ipoteca mobiliara (constituita in favoarea Bancii si a Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor) asupra sumelor urmaribile reprezentând venituri si disponibilitaţi banesti in lei si in valuta, deţinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terţe persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau deţine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente,
 • Garantie conturilor curente deschise la Banca de beneficiar si de codebitor/codebitori.

Suma acordata poate fi utilizat/a pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directa a furnizorului pe baza documentelor justificative.

Solicitantul/Solicitantii de credit nu poate/nu pot detine calitatea de beneficiar/beneficiari in cadrul ambelor programe guvernamentale.

 

STUDENTINVESTPLAFON EPUIZAT!

Creditul poate fi utilizat cu titlu de exemplu, pentru: plata taxelor de studii, a locurilor de cazare in caminele studentesti sau a chiriei, avans pentru locuinta sau achizitie de autoturisme, etc.

Criterii de eligibilitate:

 • Cetateni romani cu domiciliul in Romania si venituri obtinute in Romania si sunt cuprinsi in una dintre institutiile de invatamant superior, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate;
 • Varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti si 40 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului;
 • Sa nu fi accesat si sa nu acceseze un alt credit in cadrul programului de la un alt finantator.

 Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant, sot/sotie si codebitor;
 • Acord ANAF;
 • Cerere de credit
 • Adeverinta emisa de institutia de invatamant;
 • Declaratie pe propria raspundere prin care se atesta ca imprumutatul va utiliza creditul acordat de Banca numai pentru cheltuielile eligibile prevazute in cadrul programului si nu a accesat si nu va accesa un alt credit in baza programului.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente necesare.

 

FAMILYSTARTPLAFON EPUIZAT!

Creditul poate fi utilizat cu titlu de exemplu, pentru: cheltuielile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de sot si sotie,  cheltuielile cu spitalizarea in cazul nasterilor, cheltuielile cu cresa, gradinita, scoala, rambursarea anticipata partiala/integrala a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale, etc.

Criterii de eligibilitate

 • Cetateni romani cu domiciliul in Romania si venituri obtinute in Romania, care isi intemeiaza o familie si/sau persoane care formeaza impreuna o familie, dintre care cel putin unul dintre beneficiari se incadreaza in criteriul de varsta;
 • Varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti si 45 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului;
 • Venitul net lunar pe membru de familie de pana la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale venitul net lunar pe membru de familie de pana la 7.500 lei;
 • Sa nu fi accesat si sa nu acceseze un alt credit in cadrul programului de la un alt finantator.

 Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant/codebitor;
 • Acord ANAF;
 • Cerere de credit;
 • Declaratie pe propria raspundere prin care se atesta ca imprumutatul/sotul/sotia/parterul de viata va utiliza creditul acordat de Banca numai pentru cheltuielile eligibile prevazute in cadrul programului si nu a accesat si nu va accesa un alt credit in baza programului.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente necesare.