Creditul de constructie

E așa cum vrei tu! Construieste dupa planurile tale, in regie proprie sau prin intermediul unei firme specializate.

 • Avantaje
 • Dobanzi si comisioane
 • Criterii de eligibilitate
 • Garantii
 • Documente necesare

Avantaje

 • Finantare de pana la 100% din valoarea devizului;
 • Aport propriu de minimum 35% din valoarea garantiei, ce poate fi reprezentat de terenul pe care il detii in proprietate;
 • Poti alege sa construiesti atat in regie proprie, cat si prin intermediul unei firme specializate;
 • Utilizarea sumelor din credit se face etapizat, corelat cu graficul de realizare a lucrarilor;
 • Verificarea respectarii destinatiei creditului se poate face prin intermediul rapoartelor intermediare pentru constatarea stadiului lucrarilor;
 • Perioada extinsa de creditare de pana la 35 de ani;
 • Poti sa ai mai multe tipuri de venit (salarii, pensii, venituri din profesii liberale, drepturi de autor etc.);
 • 0% comision lunar de administrare a creditului;
 • 0% comision de rambursare anticipata;
 • Dobanzi mai mici daca alegi un pachet de cont si incasezi cel puţin 2.000 lei lunar in contul aferent pachetului.
Caracteristici RON
Suma minima 50.000
Suma maxima 2.000.000

Dobanzi si comisioane

Dobanzi

Produs Valoare IRCC(%) Marja fixa (%) Dobanda Variabila (%) DAE (%)
Creditul de constructie – cu incasare de salariu* 5.90 3,90 9.80 10.58
Creditul de constructie – fara incasare de salariu 5.90 4,40 10.30 11.13

Pentru un credit in valoare de 350.000 RON, pe 30 de ani, cu incasarea salariului/pensiei* la Exim Banca Romaneasca, rata lunara este de 3.019,90 RON, DAE 10.58%, valoarea totala platibila 1.109.631,24 RON.

* inclusiv pentru clientii care detin un pachet de cont si incasează cel putin 2.000 lei lunar in contul aferent pachetului

*pentru exemplul de mai sus s-a luat in calcul taxa initiala de evaluare in suma de 600 RON si trei transe de constatare stadiu lucrari in valoare de 417 RON fiecare (1.251 RON).

Rata dobanzii este variabila si se revizuieste trimestrial, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, luand in calcul valoarea IRCC calculat de BNR, la finalul fiecarui trimestru, conform metodologiei de calcul reglementata de OUG 19/2019 si publicat pe website-ul BNR in ultima zi lucratoare a trimestrului.

Variatia indicelui de referinta, poate determina fluctuatia ratelor creditului si suma totala de plata pentru creditul dumneavoastra. Fluctuatia veniturilor dumneavoastra poate determina afectarea posiblitatii de achitare a ratelor lunare aferente creditului.

Comisioane

Tip comision RON
Comision de analiza dosar 0 – cu incasare de salariu
700 – fara incasare de salariu
Comision lunar de administrare credit 0%
Comision de rambursare anticipata 0%
Comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorului 500
Taxa Evaluare imobil 600 – case parter cu teren aferent

800 – vile etajate cu teren aferent

Constatare stadiu lucrari 417

Alte costuri platite de client

 • Polita de asigurare imobil pentru constructia edificata integral – costul difera in functie de suma asigurata si/sau în functie de societatea la care se incheie polita de asigurare.
 • Taxa de inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara – 87,6 RON.
 • Taxe si onorarii notariale – costul difera in functie de taxele si onorariile practicate de catre Notarii Publici care autentifica contractul de ipoteca.
 • Costul raportului de evaluare initiala a imobilului ce face obiectul finantarii, precum si cel aferent rapoartelor intermediare (de constatare privind stadiul lucrarilor) – vor fi suportate de catre client, fiind stabilite şi percepute de catre Companiile de evaluare agreate. Costul raportului de evaluare final va fi suportat de catre banca.

Criterii de eligibilitate

Poti solicita un credit ipotecar de constructie daca:

 • Esti cetatean roman sau strain cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania sau cu rezidenta in tarile din OECD/UE;
 • Ai minim 22 de ani impliniti si nu depasesti 70 de ani la sfarsitul perioadei de creditare;
 • Venitul lunar pe familie este minimum 1.200 Lei;
 • Poti prezenta pana la 2 codebitori, rude si afini pana la gradul 1.

Garantii

 • Ipoteca imobiliara asupra terenului pe care urmeaza a se realiza constructia si asupra constructiei viitoare;
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la noi;
 • Polite de asigurare a imobilului finalizat;
 • Depozite colaterale, dupa caz.

Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant, sot/sotie si codebitor (in original);
 • Acord ANAF si documente de venit (dupa caz);
 • Actele de proprietate ale terenului, incheierea de intabulare a dreptului de proprietate pe numele imprumutatului, extrasul CF si dosarul cadastral;
 • Autorizatia de construire, aflata in termenul de valabilitate (si incheierea prin care s-a notat in CF a terenului), certificatul de urbanism şi alte avize necesare conform legii;
 • Memoriul tehnic aferent autorizatiei de construire si proiectul tehnic de constructie cu plansele vizate spre neschimbare de catre Primarie, intocmit conform legii;
 • Devizul estimativ, ce trebuie sa cuprinda costul materialelor de constructie, manopera si costul utilajelor utilizate pentru edificarea completa a constructiei, conform Autorizatiei de construire/Memoriului tehnic aferent;
 • Contractul de antrepriza incheiat intre constructor si beneficiar/contractul de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier;
 • Graficul de executare a lucrarilor in baza caruia se va stabili planul de finantare.

EximAsig

Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania, specializata in asigurarea riscurilor financiare, ofera produse financiare si servicii de consultanta care permit dezvoltarea unor planuri de protectie financiara adecvate fiecarei companii.