Creditul Noua Casa

Alegerile chibzuite sunt cele mai bune, mai ales pe termen lung. Alege acum creditul NOUA CASA cu avans de minimum 5% din pretul achizitiei imobilului si perioada extinsa de creditare de pana la 30 de ani.  

 • Avantaje:
 • Dobanzi si comisioane
 • Criterii de eligibilitate
 • Garantii
 • Documente necesare

Avantaje:

 • FLEXIBILITATE – Poti sa ai mai multe tipuri de venit (salarii, pensii, comisioane, venituri din profesii liberale, drepturi de autor etc.), ai preaprobare financiara valabila 90 de zile calendaristice si posibilitatea de a obtine promisiune de garantare de la FNGCIMM.
 • AVANS DE MINIMUM 5% din pretul de achizitie pentru toate categoriile de locuinte, in cazul in care pretul de achizitie este de maximum 70.000 de euro, respectiv de minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi, in cazul in care pretul este cuprins intre 70.001 si 140.000 de euro, echivalent lei.
 • 0% COMISION lunar de administrare a creditului, 0% comision de analiza dosar si 0% comision de rambursare anticipata. Se aplica comision de gestiune a garantiei datorat FNGCIMM in valoare de 0,30 %, anual la soldul garantiei
 • PERIOADA EXTINSA DE CREDITARE de pana la 30 de ani, implicit rate lunare mai mici la sumele împrumutate chiar si pana la 119.000 de euro (echivalent lei)
Caracteristici RON
Finantarea oricarei categorii de locuinte, pentru  care pretul de achizitie (valoarea) este de maximum 70.000 EUR. Echivalentul in RON a 66.500 EUR
Finantarii unei locuinte noi, al carei pret de achizitie este cuprins intre 70.001 EUR si maximum 140.000 EUR Minimum: echivalentul in RON a 59.501 EUR

Maximum: echivalentul in RON a 119.000 EUR

Creditele din programul “Noua Casa” sunt destinate achizitiei de locuinte noi, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructie/consolidare s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitarii creditului – valoarea finantata este în acest caz de 66.500 de euro (echivalent lei).

Pentru achizitia altor categorii de locuinte, valoarea finantata se încadreaza în intervalul 59.501 – 119.000 de euro (echivalent lei).

Exim Banca Romaneasca poate acorda credite doar în limita plafonului alocat de catre Ministerul de Finante.

Dobanzi si comisioane

Dobanzi

Produs Monedă Indice de referinţă Valoare IRCC (%) Marjă fixă (%) Dobândă Variabilă (%) DAE* (%)
Noua Casa RON IRCC 5.90 2.00 7.90 8.36

*DAE este calculata pentru un credit de 225.000 RON, acordat pe o perioada de 30 de ani. In calculul DAE, au fost incluse taxele percepute de RNPM, comisionul de evaluare, comisionul de gestiune perceput de FNGCIMM, comisionul de administrare cont. DAE nu include costurile percepute de terti (asigurare, costuri notariale, costuri OCPI, etc.).

Rata dobanzii este variabila si se calculeaza ca suma intre IRCC si marja fixa a Bancii.

Rata dobanzii este variabila si se revizuieste trimestrial, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, luand in calcul valoarea IRCC calculat de BNR, la finalul fiecarui trimestru, conform metodologiei de calcul reglementata de OUG 19/2019 si publicat pe website-ul BNR in ultima zi lucratoare a trimestrului.

Variatia indicelui de referinta, poate determina fluctuatia ratelor creditului si suma totala de plata pentru creditul dumneavoastra. Fluctuatia veniturilor dumneavoastra poate determina afectarea posiblitatii de achitare a ratelor lunare aferente creditului.

Comisioane

Comision RON
Comision de analiza dosar 0
Comision de gestiune al garantiei datorat FNGCIMM (anual calculat la soldul garantiei) 0.15%
Comision unic analiza promisiune de garantare (calculat la valoarea promisiunii, proportional cu numarul de luni de valabilitate) 0.15%
Comision de rambursare anticipata 0%

 Alte costuri platite de client

 • Polita de asigurare imobil – costul difera in functie de suma asigurata si /sau in functie de societatea la care se incheie polita de asigurare.
 • Taxa de inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara – 87,6 RON.
 • Taxe si onorarii notariale – costul difera in functie de taxele si onorariile practicate de notarii publici care autentifica contractul de vanzare cumparare/contractul de ipoteca.
 • Costul raportului de evaluare al imobilului adus in garantie – va fi suportat de catre client anterior acordarii creditului. Costul stabilit si perceput de companiile de evaluare agreate: 500 RON pentru apartamente, 600 RON case parter cu teren aferent si 800 RON vile etajate cu teren aferent.

Criterii de eligibilitate

Poti solicita un credit Noua Casa daca:

 • Esti cetatean roman, codebitorul este cetatean roman sau strain cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania
 • Ai minimum 20 de ani si nu depasesti 70 de ani la sfarsitul perioadei de creditare
 • Venitul lunar pe familie este minimum 1.200 de lei
 • Daca este necesar, poti aduce maximum doi codebitori, avand calitatea de sot/sotie, parinti, copii, frate/sora.
 • La data solicitarii creditului, fie nu detii in proprietate exclusiva, sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, fie detii in proprietate exclusiva, sau impreuna cu sotul ori sotia, cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 m2
 • Ai un avans minimum de 5% din pretul de achizitie pentru toate categoriile de locuinte, in cazul in care pretul este de maximum 70.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, respectiv de minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi, in cazul in care pretul este cuprins intre 70.001 si 140.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare.
 • Achizitionezi in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in Cartea Funciara in conditiile legii.

Garantii

 • Ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din credit, instituita in favoarea bancii si in favoarea statului roman (Ministerul Finantelor Publice) pentru imobile noi, proportional cu procentul de garantare.
 • Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului, prin Contractul de Garantare incheiat intre FNGCIMM, banca si imprumutat, pentru suma garantata din soldul creditului.
 • Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral constituit de imprumutat la banca pe intreaga perioada de derulare a creditului, reprezentand trei rate de dobanda, instituita in favoarea bancii.
 • Ipoteca mobiliara asupra tuturor soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor imprumutatului deschise la banca.
 • Polita de asigurare a locuintei cesionata in favoarea bancii si a statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant, sot/sotie si codebitor (in original)
 • Acord ANAF
 • Acte de proprietate imobil, documentatie cadastrala, incheierea de intabulare a dreptului de proprietate, Extras de Carte Funciara pentru informare
 • Antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica in care se va specifica pretul imobilului si suma platita in avans din surse proprii
 • Declaratie pe propria raspundere care atesta incadrarea in criteriile de eligibilitate ale programului
 • Certificat de performanta energetica

 • Acte de identitate solicitant, sot/sotie si codebitor (in original)
 • Acord ANAF
 • Copiile actelor de identitate ale vanzatorilor
 • Acte de proprietate imobil, documentatie cadastrala, incheierea de intabulare a dreptului de proprietate, Extras de Carte Funciara pentru informare
 • Antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica in care se va specifica pretul imobilului si suma platita in avans din surse proprii
 • Declaratie pe propria raspundere, care atesta incadrarea in criteriile de eligibilitate ale programului
 • Certificat de performanta energetica